Omega constellation bát quái vỏ vàng 18k, mặt trắng tia, cọc đ