Những đồ cổ báu vật khó tìm nhất trời Nam

Thứ 6, ngày 20/03/2015 13:54:33
đồ cổ,chân đèn cổ,chân đèn hình bò,chân đèn hình người cưỡi thú,chuông đồng văn hóa Đông Sơn,tráp vuông trang trí tượng cừu,tráp cổ,ấm gốm men lam xanh xám,khuyên tai bằng vàng Chăm pa,chân đèn hình thú,muôi đồng,muôi đồng văn hóa Đông Sơn,thạp gốm hoa nâu thời Trần,bát gốm men lục,đồ cổ Đông Sơn,đồ cổ Chăm Pa,Những đồ cổ báu vật khó tìm nhất trời Nam Có những "báu vật" có lẽ nhiều người nghĩ chỉ còn trong lịch sử, bỗng xuất hiện khiến những người mê cổ vật không khỏi sửng sốt... Xem chi tiết
Google Facebook
scroll top