Những đồ cổ báu vật khó tìm nhất trời Nam

Thứ 6, ngày 20/03/2015 13:54:33
Có những "báu vật" có lẽ nhiều người nghĩ chỉ còn trong lịch sử, bỗng xuất hiện khiến những người mê cổ vật không khỏi sửng sốt...
 Chân đèn hình bò, văn hóa Đông Sơn, cách đây 2.500 - 2.000 năm.
Chân đèn hình bò, văn hóa Đông Sơn, cách đây 2.500 - 2.000 năm.

Chân đèn hình người cưỡi thú, thế kỷ 1- 3.
Chân đèn hình người cưỡi thú, thế kỷ 1- 3.

Chuông đồng văn hóa Đông Sơn, các đây 2.500 - 2.000 năm.
Chuông đồng văn hóa Đông Sơn, các đây 2.500 - 2.000 năm.

Tráp vuông trang trí tượng cừu thế kỷ 1 - 3.
Tráp vuông trang trí tượng cừu thế kỷ 1 - 3.

Ấm làm bằng gốm men lam xám thời nhà Mạc thế kỷ XVI.
Ấm làm bằng gốm men lam xám thời nhà Mạc thế kỷ XVI.

Khuyên tai bằng vàng thế kỷ 12 - 13, Chăm pa.
Khuyên tai bằng vàng thế kỷ 12 - 13, Chăm pa.

Chân đèn hình thú thể kỷ 1 - 3.
Chân đèn hình thú thể kỷ 1 - 3.

Muôi đồng văn hóa Đông Sơn, cách đây 2.500 - 2.000 năm.
Muôi đồng văn hóa Đông Sơn, cách đây 2.500 - 2.000 năm.

Thạp làm bằng gốm hoa nâu, thời Trần, thể kỷ 13 - 14.
Thạp làm bằng gốm hoa nâu, thời Trần, thể kỷ 13 - 14.

Bát làm bằng gốm men lục, thời Lý thế kỷ 11 - 13.
Bát làm bằng gốm men lục, thời Lý thế kỷ 11 - 13.

(BachHoaXua.com)

Bình luận

*
*
*Kích chuột vào hình bên cạnh để lấy mã kiểm tra ( Kích chuột vào hình để lấy mã kiểm tra )

Bình luận trên facebook

Google Facebook
scroll top